Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Rządowy Program Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny w 2023"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie informuje, że realizuje „ Program Asystent rodziny w 2023 r.", finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Flaga i godło Polski

Zadaniem objętym programem jest: Dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania zadania własnego beneficjenta w ramach programu związanego z:

  • Dofinansowaniem kosztów dodatku do wynagrodzeń
  • Dofinansowaniem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023r

Opis zadania: Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego w ramach rządowego programu wspierania rodziny na wydatki związane z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia oraz jako dofinansowanie do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Głównym celem jest wsparcie jednostek w realizacji zadań wykonywanych przez osoby zatrudnione na stanowisku asystenta rodziny, którego głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem”.

Kwota dofinansowania : 11 169,44 zł

Całkowita wartość zadania: 14 486,20 zł

Data podpisania umowy: 22 grudnia 2023 r.