Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Polskości dumo Biało- Czerwona
walk, trudu, zwycięstw świadectwo
na skrzydłach Orła niesiona
Polski szlachetne dziedzictwo.

Biała od Orła Białego
i białej Pogoni litewskiej
Czerwona od tarczy pola herbowego
od krwi ran i śmierci męczeńskiej.

Biała - ostoja lojalności, pokory, szlachetności
czystości dążeń narodu polskiego, niepokalana
Czerwona - symbol majestatu władców, dostojności
męstwa, ognia, odwagi, makami usłana.

Biała - pełna niewinności, radości, mądrości, wolności
źródło życia, prawdy, zwycięstwa dobra nad złem
Czerwona - pomniku płodności, pracy, żarliwości, miłości
od wieków związana z zaangażowaniem, poświęceniem.

Z nią manifestujemy fakt bycia Polakami
niechże porywa nas do działania owocnego
Z nią jesteśmy nowoczesnymi patriotami
Tyś mocną oznaką państwa niepodległego.

Z naszych barw dzisiaj dzień chwały
przywiązania do polskich wartości
przepełniony jestem honorem cały
O największa Polaków świętości.

NARODOWE BARWY
Kazimierz Surzyn, 2018