Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

DODATEK OSŁONOWY

Tylko do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dęblinie.      

To jednorazowa pomoc finansowa, która ma częściowo zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Dodatek osłonowy, nazywany także inflacyjnym, wypłacony zostanie jednorazowo najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku. Zgodnie z przepisami mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 roku, nie przekracza:

– 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dokumenty złożone po terminie 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.