Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym.

Zachęcajmy wszystkie osoby niepełnosprawne, aby w miarę możliwości korzystały jak najwięcej z aktywnego trybu życia, a pozostałych członków społeczeństwa do integracji i zapoznania się z problemami i osiągnięciami osób z niepełnosprawnością.

Niech bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.