Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Informacja dot. wypłaty dodatków węglowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie od 17 sierpnia 2022 przyjmuje i realizuje wnioski o wypłaty dodatków węglowych dla uprawnionych do tego mieszkańców Miasta. Wypłaty świadczeń są realizowane według kolejności złożenia wniosku oraz pozytywnej jego weryfikacji. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane samorządom przez urzędy wojewódzkie na podstawie składanych przez gminy tzw. zapotrzebowań.

Dotychczas Urząd Miasta Dęblin złożył zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłatę dodatków w kwocie 5 682 420,00 zł. Do tej pory Lubelski Urząd Wojewódzki przekazał kwotę 2 720 030,00 zł., która została wprowadzona 30.09.2022 r. do budżetu Miasta Dęblin. Cała ta kwota została już wykorzystana, a ostatnie dodatki zostały wypłacone mieszkańcom w dniu 24 października br.

OPS w Dęblinie będzie kontynuował wypłatę dodatków niezwłocznie po otrzymaniu pieniędzy z Urzędu Wojewódzkiego i wprowadzeniu do budżetu Miasta.