Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

ANKIETA DOT. PRZEMOCY W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie w celu zbadania skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Dęblin zwraca się z prośbą o wypełnienie n/w ankiety. Ankieta jest anonimowa, prosimy o zaznaczenie właściwych odpowiedzi.  Dziękujemy!

https://forms.gle/grXe5n7urtcjTauWA