Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

GODZINY PRACY OPS DĘBLIN

Szanowni klienci, informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie czynny jest w godzinach:

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - tel. 81 883 02 16

poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek-piątek: 7.30 -15.30

przerwa: 11.00 – 11.15

PRACA WŁASNA (bez obsługi interesantów)

wtorek: 7.30 – 9.30
czwartek: 13.30 – 15.30

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ - tel. 81 883 25 05

poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek-piątek: 7.30 -15.30

PRACA W TERENIE

poniedziałek: 10.00 – 15.00
wtorek-piątek: 10.00 – 14.00

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINANSOWY - tel. 81 883 02 16

Poza tym pragniemy poinformować, że MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH pełni swój dyżur:
Czwartek: 16.00 – 18.00
Tel. 81 883 02 16 (tylko w godzinach pełnienia dyżuru)