Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej organizowane są z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) w trzeci wtorek marca każdego roku. W tym roku święto to przypada na 15 marca. Prekursorami wspólnych działań byli pracownicy socjalni w Europie, zrzeszeni w organizacjach współpracujących w ramach Federacji.

Charakterystyczną cechą obchodów były różnorodne działania podejmowane przez pracowników socjalnych, których inspirację stanowił „temat” uprzednio przyjęty przez Zespół Koordynujący. Działaniami podejmowanymi w czasie obchodów jest przede wszystkim promowanie profesjonalnej pracy socjalnej.