Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Światowy Dzień Osób Jąkających się

22 października przypada  Światowy Dzień Osób Jąkających się. Ustanowiony w lipcu 1998 roku podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na skalę i skomplikowanie problemu, jakim jest jąkanie.

Z przypadłością tą zmaga   się ponad 60 milionów osób na świecie. Wiele z nich spotyka się na co dzień z brakiem akceptacji ze strony otoczenia, co bardzo często przyczynia się do ich wyobcowania, a czasem depresji. Nieznana jest dokładna przyczyna jąkania. Jąkanie się powstaje zwykle w okresie miedzy 4-8 r.ż. Zaczyna się od niewinnie wyglądających zacięć. Na początku są to głównie powtórzenia sylab i przeciąganie dźwięków. Jąkanie to zaburzenie płynności mowy, które może mieć różny charakter. Obserwowane w mowie  zawahania, potknięcia, napięcia mięśniowe, a czasem nagłe ruchy (tzw. tiki). Wszystko to utrudnia komunikację w grupie społecznej i może powodować wtórnie zaburzenia emocjonalno-społeczne.

Jąkanie nie jest jednostką chorobową, ale zespołem wielu różnych objawów. W przypadku leczenia nie można  mówić o jednej i niezawodnej metodzie terapeutycznej. Różne metody cechują się różnym stopniem skuteczności i trwałości. O wyborze metody powinien decydować logopeda albo logopeda we współpracy z psychologiem. Nieoceniona jest pomoc rodziców wobec dziecka z takim problemem.