Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Wsparcie ROPS Lublin

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Ośrodek Adopcyjny chciałby za naszym pośrednictwem poinformować rodziców, którzy z różnych przyczyn losowych znaleźli się w kryzysie i zastanawiają się czy podołają wychowaniu własnego dziecka, iż nie są w tym sami. W Ośrodku uzyskają wsparcie oraz pomoc, która pozwoli im w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji, co do dalszych losów Swego dziecka. Wystarczy się zgłosić.